tegnestue

Tegnestuen.
Udgangspunktet for det videre forløb i byg-ningen af
modelhusene er naturligt nok teg-nestuen. Ved hjælp af de historiske oplys-ninger som Kolding stadsarkiv råder over, er det muligt at finde frem til bygningens beliggenhed på de gamle matrikelkort, endvidere bygningens anvendelse og beboere, som vi finder gennem folketæl-lingerne. Udformningen af tegningerne sker nu elektronisk, men har tidligere været udført, manuelt, på tegnebord.

 tegne2
tegl 2 500

Teglværket

Alle husene er opbygget af teglsten i miniudførelse (1 til 10).
Mursten, såvel som tag og rygningssten tildanner og brænder vi på eget værksted

teglværk 2 500
Råhuset1

Råhuset

Husene placeres på et støbt fundament, for at lette transport og montering af de færdige huse. Husets rumlige dimensioner opbygges af et underlag af kraftige polystyren plader, som danner underlag for byggeriet.

Råhuset2 500
Byggeprocessen1

Byggeprocessen

Den egentlige byggeproces er naturligt nok den længste periode i fremstillingspro-cessen. Alt afhængig af hvor detailleret husets oprindelige arkitektur har taget sig ud, med buer, fremspring mm. kan der gå mellem ½ til et helt år inden huset er færdigt til at blive udstillet.

Byggeprocessen2 500
model 1 500

Modelværkstedet

Medens byggeriet af husene foregår, bistår modelværkstedet med fremstilling af døre og vinduer, og diverse øvrige detaljer som skal indgå i husets endelige udseende, så det derigennem  er muligt for publikum at fornemme atmosfæren i bymiljøet og
danne
sig et indtryk af husets oprindelige funktion som forretning, beboelse, eller offentlig bygning.

model 2 500

 

 

 

Copyright © 2019 Kolding Miniby. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect